تاریخ : 8 خرداد 1401   | |   Sunday, 29 May , 2022
مسعود کرامتی:

تئاتر به شکل عجیبی مظلوم‌ترین بخش فرهنگ نمایشی این کشور است

  • کد خبر : 817
  • 04 اردیبهشت 1401 ساعت 01:01
تئاتر به شکل عجیبی مظلوم‌ترین بخش فرهنگ نمایشی این کشور است
تئاتر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬هنرهای‭ ‬اصلی‭ ‬نمایش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بازیگران‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬معرفی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬تئاتر‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آمدن‭ ‬کرونا‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬خوشی‭ ‬ندارد‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬بیشتری‭ ‬شود،‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مدیران‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬وضعیت‭ ‬بهتری‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬تئاتر‭ ‬کشورمان‭ ‬باشد‭.‬

مسعود‭ ‬کرامتی‭ ‬بازیگر‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬ی‭ ‬تئاتر،‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬در‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬برنا‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬تئاتر‭ ‬پرداخته‌اند‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذیل‭ ‬می‌خوانید‭. ‬مسعود‭ ‬کرامتی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬در‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬نمایش‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬رسیدگی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬هنر‭ ‬زنده‭ ‬بماند‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فرهنگ‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬مدیریت‭ ‬درست‭ ‬فرهنگی‭ ‬کمبود‭ ‬اساسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مطلقا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬اکثر‭ ‬مدیران‭ ‬فرهنگی‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سوی‭ ‬مدیریتشان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬افت‭ ‬فرهنگ‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تعارف‭ ‬می‌گویم‭ ‬که‭ ‬بزرگترین‭ ‬لطمات‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬همین‭ ‬مدیریت‭ ‬فرهنگی‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬مدیریت‭ ‬باید‭ ‬درک‭ ‬و‭ ‬فهم‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬فرهنگ‭ ‬خیلی‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬وقتی‭ ‬بحث‭ ‬مسائل‭ ‬مادی‭ ‬پیش‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نان‭ ‬صحبت‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬برانیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬سالها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اینطور‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬بازیگر‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬مهمترین‭ ‬
عامل‭ ‬را‭ ‬دغدغه‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬می‌داند‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬نمی‌توان‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬را‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬گذاشت‭. ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تئاتر‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬ماه‌ها‭ ‬یه‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬درگیر‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬بدون‭ ‬چشم‭ ‬داشت‭ ‬مالی‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬پولی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬گیرمان‭ ‬بیاید،‭ ‬نه‭ ‬من،‭ ‬بلکه‭ ‬همه‭! ‬دغدغه‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬شخصه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تئاتری‭ ‬قابل‭ ‬دفاع‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬حالا‭ ‬نمی‌گویم‭ ‬شاهکار،‭ ‬اما‭ ‬قابل‭ ‬دفاع‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬درحال‭ ‬فعالیت‭ ‬هستم‭. ‬اما‭ ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬چیست؟‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬خصوصی‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنیم‭. ‬سالن‭ ‬خصوصی‭ ‬چه‭ ‬نمایش‭ ‬بفروشد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نفروشد30‭ ‬درصد‭ ‬می‌گیرد‭. ‬اگر‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬استثنا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نمیدانم‭ ‬چگونه‭ ‬میلیاردی‭ ‬فروش‭ ‬دارند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نگیریم،‭ ‬تهیه‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬تئاتر‭ ‬بیشتر‭ ‬ضرر‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬تقصیر‭ ‬مدیریت‭ ‬فرهنگی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تمام‭ ‬سالن‌ها‭ ‬تقریبا‭ ‬خصوصی‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬او‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬کرونا‭ ‬نمایش‭ ‬تراس‭ ‬را‭ ‬داشتم،‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬بچه‌ها‭ ‬صحبت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬پولی‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬سرکار‭ ‬می‌آمدند،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬هم‭ ‬وقتی‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬پولمان‭ ‬را‭ ‬تقسیم‭ ‬کردیم‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬رسید‭. ‬آنقدر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مسخره‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬باور‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ماه‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬دستمزد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬حمایتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬تئاتر‭ ‬شود‭ ‬انجام‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬غریب‭ ‬مظلوم‌ترین‭ ‬بخش‭ ‬فرهنگ‭ ‬نمایشی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬علت‭ ‬پول‌های‭ ‬میلیاردی‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬نمایش‭ ‬خانگی‭ ‬می‌رود‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانم‭ ‬اما‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬شنیده‌ایم‭ ‬می‌گویند‭ ‬پول‭ ‬شویی‭ ‬است‭! ‬اما‭ ‬می‌دانم‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬این‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭. ‬بازیگر‭ ‬فیلم‭ ‬‮«‬شب‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬پولشویی‭ ‬در‭ ‬تئاتر‭ ‬هم‭ ‬رسوخ‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬سر‭ ‬درنمی‭ ‬آورم‭ ‬اما‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬باشد‭.‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬تئاتر‭ ‬با‭ ‬هزینه‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬صد‭ ‬تومان‭ ‬جمع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬صد‭ ‬میلیونی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬امروز‭ ‬رقمی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمی‌آید‭. ‬تئاتر‭ ‬پوچ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬افتاده‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬سالن‌ها‭ ‬خصوصی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نگرانی‌ای‭ ‬بابت‭ ‬پولش‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬عده‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬می‌زند‭ ‬تا‭ ‬تئاتر‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬برای‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬وضعیت‭ ‬تئاتر‭ ‬بگردیم‭ ‬جوک‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬داده‌اند‭ ‬تا‭ ‬تئاتر‭ ‬نباشد‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنم‭ ‬مانند‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬ذره‌ای‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬پیدا‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ضد‭ ‬ارزش‌هایی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬ارزش‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬آدم‌ها‭ ‬تک‭ ‬به‭ ‬تک‭ ‬خودشان،‭ ‬علاقه‭ ‬هایشان‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬هایشان‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مقداری‭ ‬این‭ ‬مملکت‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭ ‬وگرنه‭ ‬من‭ ‬تعجب‭ ‬می‌کنم‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬مملکت‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬نمی‌پاشد؟‭! ‬چون‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬جایش‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬جهان‭ ‬رسم‭ ‬براین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تئاتر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬مقوله‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شود،‭ ‬جالب‌ترین‭ ‬نکته‌اش‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال‭ ‬تجربه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدیران‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬نهاد‌های‭ ‬مختلف‭ ‬حقوق‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬شورا‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬هیچ‭ ‬اتفاقی‭ ‬نمی‌افتد،‭ ‬فقط‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬می‌کنند‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬برنا؛‭ ‬این‭ ‬کارگردان‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬درباره‌ی‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬آثار‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کل‭ ‬وضعیت‭ ‬خوبی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬اگر‭ ‬توقع‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬یا‭ ‬دچار‭ ‬سوء‭ ‬تفاهم‭ ‬هستیم‭ ‬یا‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬نمی‌کنیم‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬نمی‌کنم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬عرصه‌ای‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬پیشرفتی‭ ‬کرده‭ ‬باشیم‭. ‬شما‭ ‬شاخص‌ترین‭ ‬وجه‭ ‬نمایشی‭ ‬را‭ ‬می‌توانید‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬ببینید‭. ‬چون‭ ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬تلویزیون‭ ‬بودجه‭ ‬دولتی‭ ‬دارد،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بودجه‭ ‬بلکه‭ ‬آنتن‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬برنامه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬مخاطب‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬درواقع‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬سیاسی‭ ‬بتواند‭ ‬بیننده‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬تلویزیون‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بچگی‭ ‬خود‭ ‬مرور‭ ‬کنید‭ ‬می‌بینید‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬می‌توانم‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬سینما،‭ ‬تئاتر،‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬نقاشی‭ ‬و‭...‬هم‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

لینک کوتاه : https://aftabyazdonline.ir/?newsid=817

ثبت دیدگاه

مجموع نظرات : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «آفتاب یزد» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
عکس خوانده نمی‌شود